Spolek Nektar

 

Vážení příznivci čínské medicíny,
 

ráda bych Vás seznámila s další aktivitou, která logicky vyplynula z mé dosavadní činnosti. Ve své praxi se setkávám s rodinami i jednotlivci, ke kterým osud nebyl tak příznivý jako k většině z nás. Jsou to právě tito lidé a nebo jejich rodiny, kteří potřebují pomoc.
 

Spolu s přáteli jsme založili Spolek Nektar, z.s., IČO 7232357. Sídlo spolku je shodné s místem mého pracoviště.

Účelem našeho spolku je pomoci lidem se zdravotním postižením, sociálním hendikepem a nebo seniorům dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, žít v jejich přirozeném prostředí a získat dobré předpoklady ke společenskému i pracovnímu uplatnění. 

Naším cílem je zaměřit se především na:

 • zastupování těchto osob při obhajobě jejich zdravotních, pracovních, sociálních, rodinných a jiných zájmů, které vyplývají ze specifiky jejich hendikepu
 • odstraňování psychických a architektonických bariér
 • informování široké veřejnosti o životě a potřebách těchto znevýhodněných osob
 • informační a poradenskou činnost těmto osobám i jejich rodinným příslušníkům
 • zvyšování úrovně komplexní rehabilitace uvedeným osobám
 • zajišťování a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
 • podporu v aktivním řešení jejich nepříznivé životní situace
 • poskytování sociálních služeb
 • školící a vzdělávací činnost
  a další činnosti vedoucí k naplnění cílů spolku

Věříme, že Váš finanční dar na účet 5375215369/0800 bude velkou podporou pro zrealizování cílů našeho spolku. Náš tým Vám za Váš finanční dar předem děkuje.

Pokud byste se zajímali o další podrobnosti a nebo potřebovali zodpovědět Vaše dotazy, neváhejte mě kontaktovat na čísle 775 302 437. Marcela Amlerová