Ochrana osobních údajů


Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Zákazník vyplněním přihlášky nebo objednávkou na konzultaci dává souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Všechna osobní data uvedená při objednávce budou použita jen pro potřebu poradenské činnosti a nebudou předána třetím stranám.

Provozovatel Poradenské činnosti je dle zákona registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073717.